Kategoria: Postawy wobec śmierci

WIARA W OSOBOWĄ NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZ

Wiara w osobową nieśmiertelność dusz — co nie oznacza jednoczesnej wiary w ich odwieczność — miała związek z omówionymi już próbami prze­zwyciężenia śmierci za pomocą fizycznych środ­ków. Starożytni Egipcjanie w erze przedchrześci­jańskiej i przedmahometańskiej wierzyli, na przy­kład, w warunkową nieśmiertelność dusz zmar­łych — a ściśle mówiąc w warunkową nieśmiertel­ność jednej z wielu dusz, jakie, zgodnie z ich wie­rzeniami, należały do człowieka. Wierzono, że jed­na z tych dusz, znana jako „ka”, pozostaje ze zmar­łym po śmierci, pilnując jego grobu, póki potomni zapewniają właściwe po temu duchowe warunki odprawiając wymagane obrzędy, dostarczając za­pasów żywności, napojów, szat i sprzętów uznanych za artykuły pierwszej potrzeby w egzystencji po­śmiertnej zmarłego, tak jak były za jego życia.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

ODMIENNE WIERZENIE

Jed­nocześnie z tym wierzeniem występowało inne — całkowicie odmienne: że dusza zmarłej istoty ludz­kiej może przejść do Królestwa Zachodu albo udać się do Nieba, by stać się jedną ze świecących gwiazd, albo zejść do świata podziemnego, gdzie królował bóg Ozyrys.Tę egipską wiarę w warunkową nieśmiertelność dusz po śmierci wyznawało również, choć nie we wszystkich przypadkach tak konsekwentnie, wiele innych ludów, które praktykowały kult przodków, np. Chińczycy.Wyżej omówiliśmy trzy inne typy wierzeń w nie­śmiertelność dusz po śmierci, które nie obejmują wiary w preegzystencję przed urodzeniem czy też wiary w wieczną nieśmiertelność.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

ISTNIEJĄCE WIERZENIE

Istniało też prze­konanie o posępnym świecie pozagrobowym, w któ­rym dusze zmarłych zachowują swoje istnienie w formie cieni. Takim światem był żydowski Szeol, grecki Hades i ich odpowiednik sumeryjski. Wystę­powała też wiara w szczęśliwe siedlisko dusz zmar­łych, którzy za życia zajmowali uprzywilejowaną pozycję społeczną. Było to egipskie Królestwo Za­chodu i królestwo niebiańskie, greckie Elyzjum i skandynawska Walhalla. Występowało także prze­konanie o istnieniu dwóch alternatywnych przezna­czeń duszy zmarłego, uwarunkowanych, zgodnie z bardziej etyczną zaisadą — nie przez pozycję spo­łeczną za życia zmarłego, lecz jego postępowaniem za życia.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

DUSZE GRZESZNIKÓW

Dusze grzeszników są skazane na piekło, wieczne siedlisko potępionych, które nie tylko jest posępne jak Szeol i Hades, ale także jest miejscem tortur i udręczeń. Z drugiej strony, dusze sprawied­liwych w nagrodę są przyjmowane do raju albo do nieba, wiecznego siedliska szczęścia, jak Elyzjum czy Walhalla, lecz w przeciwieństwie do tych os­tatnich królestw do raju prowadzi nie pozycja spo­łeczna, lecz poprzednie dobre uczynki. Dla wyznawców Hadesu i Elyzjum przeznaczenie duszy zmarłego do jednego z tych alternatywnych światów jest automatyczne. Rozstrzyga tu dawna pozycja społeczna zmarłego. Dla tych, co wierzą w piekło i niebo, decyzja zależy od postępowania zmarłego za życia; postępowanie ocenia się rozpa­trując je szczegółowo i szacując uczynki; wymaga to poddania się sądowi sprawowanemu przez jakąś zwierzchność. Wiara w sąd dusz po śmierci jest ko­niecznym następstwem wiary w niebo i piekło.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!