Kategoria: Postawy wobec śmierci

KONCEPCJE SĄDU DUSZ

Chrześcijańskie i mahometańskie koncepcje sądu dusz oo śmierci oraz koncepcje nieba i piekła, do których zgodnie z wyrokiem wędrują dusze, wy­wodzą się niewątpliwie w głównej mierze od za- ratus2;trianizmu, nie zaś z przedchrześcijańskiej religii Egiptu; przypuszczalnie odegrał tutaj rolę judaizm faryzejski, który — w przeciwieństwie do judaizmu saduceuszów w okresie po wygna­niu — poddał się wpływom koncepcji Zaratusztry, nader silnym po włączeniu Babilonii, Syrii, Pale­styny i Egiptu do cesarstwa perskiego w VI wieku p.n.e. W wierzeniach chrześcijan indywidualny sąd dusz natychmiast po śmierci i odesłanie wiernych bezpośrednio po sądzie do piekła, otchłani czyśćco­wej czy nieba występuje obok nie dającej się z tym pogodzić wiary w powszechny sąd wszyst­kich dusz — zarówno dusz zmartwychwstałych zmarłych, jak i dusz żyjących w danym momen­cie — kiedy to trąba Sądu Ostatecznego odezwie się, by ogłosić zmartwychwstanie umarłych i nastanie Sądu Ostatecznego żywych i umarłych.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ

Trudniej jest sobie wyobrazić duszę odeieleśiioną czy nie wcieloną niż duszę, która jest połączona z żywym ciałem w psychosomatyczną jedność, dobrze nam znaną z doznań własnych i naszych bliźnich. Łatwiej nam jest wyobrazić sobie połą­czenie duszy z ciałem w istnieniu pośmiertnym, jeśli ujmuje się je jako powrót do ciała, które w tym ponownym połączeniu jest tym samym ciałem — tylko odtworzonym, ożywionym i zmar­twychwstałym — z którym ta dusza była złączona, zanim opuściła je za sprawą śmierci, a w wyniku tego ciało stało się zwłokami. Z drugiej strony, właściwie nie można sobie wyobrazić odtworzenia, ożywienia i zmartwychwstania zwłok biorąc pod uwagę fakt, że po śmierci natychmiast rozpoczyna się rozpad ciała ludzkiego i w końcu zwłoki roz­kładają się całkowicie, jeśli nie usunie się wnętrz­ności i sztucznie nie zakonserwuje reszty przez mumifikację.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

GROMADZĄCY SIĘ SŁUCHACZE

Słuchacze św. Pawła, którzy gromadzili się w Atenach, by słuchać jego nauk, cierpliwie przyj­mowali jego słowa, dopóki nie oświadczył, że Bóg wskrzesi umarłego; to stwierdzenie położyło kres zebraniu. Jedni się naśmiewali, drudzy zaś uprzej­mie odpowiedzieli, że może odłożą zapoznanie się z dalszym ciągiem jego wywodów do jakiejś na­stępnej okazji. Gdyby Paweł powiedział, że Je­zus ma nieśmiertelną duszę, która istniała przed­tem i będzie istniała wiecznie, możliwe, że jego greccy słuchacze chcieliby go wysłuchać. Dla współczesnych św. Pawłowi Greków osobowa nieśmiertelność dusz nie była obcą i niewiarogodną hipotezą; lecz wymaganie od nich, by uwierzyli w zmartwychwstanie zmarłego, było równoznaczne z wyznaniem samego mówcy, że marnuje czas słu­chaczy, mówiąc nonsensy.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

LEPSZE ZROZUMIENIE GŁOSZONEJ WIARY

Lepsze zrozumienie głoszonej wiary w cielesne zmartwychwstanie znalazłby Paweł, gdyby prze­mawiał do współczesnych mu Egipcjan; w Egipcie bowiem przynajmniej od trzeciego tysiąclecia przed n.e. wierzono, że pewien wybitny zmarły powró­cił do życia — i to po poćwiartowaniu jego ciała na czternaście kawałków, które zostały rozrzuco­ne i zebrane. Rzecz dotyczyła egipskiego boga Ozy­rysa, który od czasu swego zmartwychwstania stał się sędzią dusz po śmierci. Kiedy Paweł powiedział Ateńczykom, że Jezus został przywrócony do życia, miał na myśli Jezusa jako człowieka, któremu Bóg przywrócił życie; jednocześnie Paweł wymie­nił ten akt Boga jako dowód, że Bóg ustanowił Jezusa przyszłym sędzią całej ludzkości, już teraz ustalając dzień tego sądu; Paweł uważał także, że Jezus jest w pewnym sensie Bogiem, choć w tym momencie tego nie głosił.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!