Kategoria: Żywienie w chorobach przemiany materii

Zaburzenie przemian chemicznych nie zawsze ma ujemny wpływ na organizm

Podobnie jak w przypadku fenyloketonurii, stosowanie takiej diety jest niezbędne w ciągu wielu lat — aż do chwili, gdy organizm dziecka uzyska odporność na szkodliwe działanie nadmiaru wspomnianego cukrowca. Nie zawsze jednak zaburzenie przemian chemicznych wywiera ujemny wpływ na organizm. Przykładem takiego nieszkodliwego zwichnięcia przemiany jest pentozan. W zaburzeniu tym występuje blokada rozpadu kwasu glukuronowego na etapie przemiany I-ksylozy w I-ksylitol. Nadmiar 1-ksylulozy gromadzi się wówczas we krwi i przechodzi do moczu, nie wyrządzając jednak organizmowi żadnej szkody. Niezbędny dla przemian ustrojowych 1-ksylitol powstaje z innych substancji węglowodanowych. W ten sposób zostaje zachowana właściwa dla organizmu równowaga przemiany materii, w szczególności zaś prawidłowy bieg reakcji chemicznych w tzw. cyklu kwasu glukuronowego, odgrywającego ważną rolę w przemianie węglowodanowej, białkowej i tłuszczowej.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Proces właściwej przemiany materii

W jelicie cienkim enzymy zawarte w soku jelitowym powodują dalsze trawienie węglowodanów, białka i tłuszczu do związków bardzo prostych, które następnie ulegają wchłonięciu przez cienką ściankę jelitową do krwi i do chłonki. Resztki nie Strawionego pokarmu przechodzą do jelita grubego, w którym następuje wchłanianie wody oraz formowanie kału. Proces właściwej, tzw. pośredniej, przemiany materii, rozpoczyna się wchłonięciem prostych cząsteczek pokarmowych w jelicie cienkim, a kończy się wydalaniem odpadków wraz ze stolcem, moczem i potem. Prostymi podstawowymi cząsteczkami, które wchodzą w skład pokarmów węglowodanowych, są cząsteczki glukozy, w pokarmach białkowych — aminokwasy, w pokarmach tłuszczowych; — kwasy tłuszczowe.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Proces trawienia pokarmu w dwunastnicy

Enzym ten rozkłada związki białkowe o dużej cząsteczce chemicznej na związki znacznie prostsze: proteazy i peptony oraz nieliczne polipeptydy i aminokwasy. O przebiegu procesu trawienia pokarmu w dwunastnicy decydują enzymy zawarte w soku trzustkowym. Sok trzustkowy zawiera zarówno enzymy trawiące białko (trypsyna), jak też węglowodany (amylaza trzustkowa) i tłuszcze (lipaza). Wlewająca się do dwunastnicy przez przewód żółciowy żółć uaktywnia niektóre enzymy trzustkowe, a ponadto emulguje tłuszcze, tzn. tworzy z nich zawiesinę, która ma postać mikroskopijnych kuleczek, zwiększając w ten sposób powierzchnie styku pokarmu tłuszczowego z enzymami i ułatwiając trawienie. Proces trawienia najczęściej spotykanych tłuszczów, tzw. obojętnych, polega na rozbiciu ich cząsteczki chemicznej na związek węglowodanowy — glicerol i na wolne kwasy tłuszczowe.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Rola enzymów w procesie trawiennym

Podstawową rolę w trawieniu odgrywają enzymy (tzw. fermenty), związki chemiczne, które zapoczątkowują procesy trawienne i kierują nimi, ale nie wchodzą w skład produktów końcowych powstałych w tych procesach. Rola enzymów w procesach trawiennych na inicjowaniu i kierowaniu rozpadem poszczególnych iktów pokarmowych na związki chemiczne o prostsze) budowie i mniejszym ciężarze cząsteczkowym. W przypadku skrobi enzymem zawartym w ślinie i wywierającym działanie trawienne w jamie ustnej jest ptialina (amylaza). Powoduje ona rozkład skrobi na związek znacznie prostszy — maltozę. Ptialina wraz ze śliną, wymieszana z pokarmem, dostaje się do żołądka i tam wywiera jeszcze przez pewien czas swe działanie, do czasu zakwaszenia miazgi pokarmowej przez sok żołądkowy. W żołądku działanie trawienne wywiera głównie, zawarta w soku żołądkowym, pepsyna.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!