Kategoria: Żywienie w chorobach przemiany materii

CO TO SA CHOROBY PRZEMIANY MATERII?

Pewne ogólne rozeznanie w istocie chorób przemiany materii ma Czytelnik już po przeczytaniu wstępu. Chcemy jednak problem tych chorób przedstawić szerzej i dokładniej. Przede wszystkim należy dokładniej uświadomić sobie istotę i znaczenie przemiany materii w ustroju człowieka. Wiemy, że przemiana materii pozostaje w ścisłym związku z odżywianiem, a bardziej konkretnie z trawieniem spożywanych pokarmów. Trawienie zachodzi w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, w miarę przesuwania się spożywanego pokarmu, a poszczególne części przewodu są wyspecjalizowane w trawieniu określonych pokarmów. Proces ten rozpoczyna się już w jamie ustnej. Rozkładowi ulegają wtedy wymieszane ze śliną produkty węglowodanowe (cukrowce), a ściślej skrobia zawarta w takich produktach, jak ; ziemniaki , kasze i przetwory mączne.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Rola żywienia dietetycznego

Jakiekolwiek postępowanie lecznicze, a więc również żywienie dietetyczne, powinno uwzględniać cały organizm, wszystkie jego funkcje, a nie tylko wybrane parametry. Rola żywienia dietetycznego nie ogranicza się do leczenia chorób już ujawnionych. Równie ważne, a być może jeszcze ważniejsze, jest zapobieganie chorobom — dzięki stosowaniu odpowiedniej diety. Dziedzina chorób przemiany materii jest z tego punktu widzenia szczególnie wdzięcznym polem do działania. Właściwe żywienie bowiem, uwzględniające zapotrzebowanie kaloryczne oraz zapotrzebowanie poszczególnych składników pokarmowych — w zależności od wieku, płci, rodzaju pracy oraz warunków środowiskowych danego organizmu, nie tylko działa leczniczo w chorobach już istniejących, ale w wielu przypadkach zapobiega ujawnieniu się tych chorób lub powoduje opóźnienie ich ujawnienia.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Źródła energii i odnowy dla wielu gatunków zwierząt

Z kolei rośliny stanowią pokarm, a więc źródło energii i odnowy dla wielu gatunków zwierząt. Egzystencję człowieka zapewniają produkty roślinne i zwierzęce. Analogicznie do dostarczonych w pożywieniu składników rozróżniany w organizmie ludzkim przemianę węglowodanową, czyli cukrową, tłuszczową, białkową, witaminową, mineralną itd. Należy jednak pamiętać, iż nie istnieją w ustroją procesy biochemiczne oddzielnie i niezależnie od siebie. Wszystkie przemiany pozostają w ścisłym wzajemnym związku. Dlatego też zaburzenie jakiejkolwiek przemiany odbija się wielokrotnym echem w różnych procesach biochemicznych. Podobnie też w regulacji zaburzonych przemian ustrojowych należy mieć zawsze na względzie ich współzależność i wzajemny związek.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Regulacja funkcji ustrojowych

Oprócz tej roli pokarmy wywierają jeszcze ważny — „regulują funkcje ustrojowe, dzięki zawartym w po- szczególnych produktach witaminom, składnikom mineralnym, elementarnym cząsteczkom białka nie wytwarzanym w ustroju człowieka — tzw. aminokwasom egzogennym, specjalnym cząsteczkom kwasów tłuszczowych, tzw. nienasyconych, i licznym mikroelementom, jak jod, kobalt, żelazo, cynk, miedź, mangan i in. Pożywienie pełnowartościowe powinno zawierać przeszło 60 podobnych składników. Niedostatek każdego z nich powoduje „choroby z niedoboru”, jak np. hipowitaminozy, niedokrwistość i in. Przemiana materii organizmu ludzkiego jest ściśle wkomponowana w bieg przemian całej materii ożywionej na naszej planecie. Źródłem wszelkiej energii na ziemi jest słońce. Dzięki energii słonecznej rośliny wytwarzają wspomniane już produkty pokarmowe.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!