Kategoria: Żywienie w chorobach przemiany materii

Zawartosci węglowodanów w produktach

Znaczne ilości węglowodanów zawiera pieczywo, mąka, kasza, ziemniaki i niektóre warzywa. Zawartość węglowodanów w dżemach przekracza znacznie połowę ich wagi, a cukier i miód są w zasadzie czystymi węglowodanami. Białko wchodzi w skład produktów mącznych, kasz i warzyw strączkowych, ale szczególnie dużo pełnowartościowego białka zawierają: mięso, jaja, mleko i sery. Produkty tłuszczowe dzielimy zwykle — ze względu na ich pochodzenie — na zwierzęce i roślinne. Do pierwszych należą masło i smalec, do drugich oliwa, różne oleje oraz margaryna. W zależności od swych właściwości chemicznych i biologicznych produkty pokarmowe odgrywają różną rolę w organizmie człowieka. Węglowodany i tłuszcze spełniają głównie rolę materiału energetycznego, białko zaś materiału budulcowego.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Żywienie dietetyczne odgrywa podstawową rolę w leczeniu chorób

Ponieważ przemiana materii pozostaje w związku z dostarczanym organizmowi pokarmem, jakość i ilość spożywanego pokarmu ma bardzo ważne znaczenie dla jej regulacji. Dlatego też żywienie dietetyczne odgrywa podstawową rolę w leczeniu tak wielu chorób, w szczególności zaś wszystkich chorób przemiany materii. W bardziej odległych czasach, kiedy wiadomości o przyczynach chorób przemiany materii były bardzo nikłe, a wiedza o lekach skąpa, żywienie dietetyczne było praktycznie jedyną metodą ich leczenia. Postęp medycyny znacznie wzbogacił naszą wiedzę w tej dziedzinie. Mimo to jednak, a może właśnie dlatego, właściwe żywienie odgrywa nadal w leczeniu tych chorób podstawową rolę. Rola diety jest tym większa, im ściślej jest ona skorelowana z lekami farmakologicznymi — współdziała z nimi i uzupełnia je. Podstawowymi składnikami pożywienia są węglowodany, czyli cukrowce, białko i tłuszcze.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Zachwianie procesów przemiany materii

Do chorób tych należą: cukrzyca, otyłość, miażdżyca (skleroza), dna (podagra, artretyzm) i niedożywień ono większości chorób — ulegają bowiem zachwianiu procesy biochemiczne związane z poszczególnymi funkcjami ustroju. Tak np. zachwianie procesów przemiany materii obserwujemy w niewydolności serca, w różnych chorobach nerek i wątroby, w chorobach gorączkowych, niektórych chorobach zakaźnych, chorobach układu krwiotwórczego itd, Zaburzenie procesów biochemicznych w wymienionych wyżej i innych, rzadszych, chorobach przemiany materii charakteryzuje się tym, iż nie jest ono zjawiskiem wtórnym — następstwem choroby, ale stanowi najbardziej istotną, zasadniczą przyczynę choroby, a wszystkie objawy chorobowe są wynikiem tego zaburzania.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

Dieta powinna być dobrze znoszona przez chorego

Nieracjonalność ta może dochodzić u poszczególnych osób do rozmiarów wręcz karykaturalnych. W takich wypadkach lekarz musi dokonać zmian zasadniczych w odżywianiu. Oczywiście każda z zaleconych diet powinna być dietą pełnowartościową, tzn. zawierać wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla prawidłowej egzystencji. Ponadto dieta powinna być dobrze znoszona przez chorego. Są ludzie nie tolerujący wielu potraw z jaj, ryb, raków, poziomek, truskawek, nie tolerują niektórych gatunków sera itd. ludzie tacy reagują zwykle51 niewłaściwe dla nich pokarmy zaburzeniami trawienia a pokrzywą. Objawy takie mogą niekiedy przebiegać bar ostro i słusznie niepokoić chorego i jego otoczenie.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!