DUSZE GRZESZNIKÓW

Dusze grzeszników są skazane na piekło, wieczne siedlisko potępionych, które nie tylko jest posępne jak Szeol i Hades, ale także jest miejscem tortur i udręczeń. Z drugiej strony, dusze sprawied­liwych w nagrodę są przyjmowane do raju albo do nieba, wiecznego siedliska szczęścia, jak Elyzjum czy Walhalla, lecz w przeciwieństwie do tych os­tatnich królestw do raju prowadzi nie pozycja spo­łeczna, lecz poprzednie dobre uczynki. Dla wyznawców Hadesu i Elyzjum przeznaczenie duszy zmarłego do jednego z tych alternatywnych światów jest automatyczne. Rozstrzyga tu dawna pozycja społeczna zmarłego. Dla tych, co wierzą w piekło i niebo, decyzja zależy od postępowania zmarłego za życia; postępowanie ocenia się rozpa­trując je szczegółowo i szacując uczynki; wymaga to poddania się sądowi sprawowanemu przez jakąś zwierzchność. Wiara w sąd dusz po śmierci jest ko­niecznym następstwem wiary w niebo i piekło.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!