Dziedziczenie cech może mieć w niektórych wypadkach charakter dominujący

Dziecko dziedziczy te cechy czasem po ojcu lub po matce, czasem po dalszych przodkach, a niekiedy cechy te nie są podobne do analogicznych cech spotykanych w rodzinie. Jak to zjawisko wytłumaczyć? Powiedzieliśmy już, iż nie będziemy w tej publikacji omawiali praw rządzących dziedziczeniem. Ograniczymy się do stwierdzenia, iż dziedziczenie cech może mieć w niektórych wypadkach charakter dominujący, w innych zaś recesywny. Przy dominującym sposobie dziedziczenia cecha ujawnia się w organizmie nawet wówczas, gdy nosicielem jej jest tylko jeden z dwóch analogicznych genów; przy sposobie recesywnym dla ujawnienia się cechy niezbędne jest, aby nosicielami były dwa analogiczne geny — w przeciwnym wypadku nie ujawni się ona.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)