DZIĘKI SYMBOLOWI

Dzięki temu symbolowi ludzie wznoszą się poza granice powszechnej religii do wyższej koncepcji i poznają żywy symbol przedsta­wiający wrogie siły, które należy zwalczać. Stwier­dzamy jednakże, że w ostatnim odniesieniu Mara jest również tylko symbolem. Pisma buddyjskie omawiają doktrynalne i psychologiczne przeszkody na drodze do wyzwolenia i z tej perspektywy moż­na pominąć mitologię. Niemniej Mara odegrał waż­ną rolę historyczną w życiu męskich i żeńskich za­konów buddyjskich, będąc symbolem służącym jako bodziec do nieustannej walki o zdobycie większej pogody ducha i głębszego poznania intuicyjnego.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)