HINDUIZM

Przedstawiliśmy już wyżej pewne wierzenia z sze­rokiego zakresu odmian buddyzmu. W przypadku hinduizmu mnogość szkół i kultów występuje jesz­cze wyraźniej. Niektóre formy tej doktryny są ate­istyczne, inne uwzględniają jedność świata, duszę i Absolut, inne znowu są teistyczne. To, co po­wiedziano wcześniej o ogromie kosmosu i kołowro­cie egzystencji, stosuje się zarówno do buddyzmu, jak hinduizmu (a oczywiście także do dżinizmu). A jednak, nieoczekiwanie, doktryna reinkarnacji nie występuje w najwcześniejszych hymnach i nie­wątpliwie daje znać o sobie dopiero w upaniszadach (mniej więcej współczesnych Buddzie). Wcze­śniejsze wierzenia na temat śmierci rozważały moż­liwości wstąpiema^usż do świata bogów, świata Ojców, a bardziej posępnie do Domu z Gliny.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)