INNY MOTYW

W Bhagawadgicie występuje inny jeszcze motyw, który w pewnym sensie różni się od przedstawio­nego tam motywu łaskawej natury Boga, a nie­wątpliwie także odmienny od zasad Ganćlhiego, choć z pieśni tych w tak dużej mierze czerpał on swoje natchnienie. Gandhi głosił, zgodnie ze stary­mi tradycjami buddyzmu i dżinizmu, a częściowo i hinduizmu, powstrzymanie się od używania siły. To pieśń działa kojąco na Ardżuna, kiedy ten pełen strachu i niepokoju oczekuje rzezi, która musi na­stąpić w czasie bitwy (co więcej, bitwy przeciw krewnym i znajomym), gdyż poucza go, że zabójca myli się, myśląc, że zabija. Nieśmiertelnej duszy nie można zabić mieczem. Ardżuna musi spełnić swo­je zadanie, choć jest to zadanie przykre. Jeśli wy­rzeknie się owoców swojego działania i zaufa Bo­gu, będzie uratowany. W ten sposób za sprawą łas­kawości Boga, która wzbogaci wiarę Ardżuny, skut­ki karmanu będą przerwane.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)