KONCENTRACJA NA WYŻSZYCH FORMACH

Można by sądzić, że taka koncentracja na wyż­szych formach życia mogłaby nie dotyczyć wy­znawców świeckich. Jak zobaczymy, pragnienia wyznawców świeckich, by osiągnąć zbawienie szyb­ciej niż za sprawą ponownego urodzenia jako przy­szły mnich, znalazło wyraz w mahajanie. Jednakże już od zarania dziejów widzimy silną więź między wyznawcami a mnichami, która do naszych dni sprawia, że buddyzm jest zwartą siłą społeczną. Dla człowieka świeckiego mnich jest także symbo­lem przezwyciężenia ponownego wcielenia. We wczesnym buddyzmie naukę przekazywano wy­znawcom nie tylko przez symbole, jak Mara, lecz także przez przypowieści.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)