Konflikt organizmu ze środowiskiem

Niektóre z licznych testów stosowane w tym celu mogą nie jedynie umowne znaczenie. Choroba jest szczególną postacią przystosowania organizmu jest ona, oczywiście, wyrazem złego przystosowania, a je przebieg odzwierciedla konflikt organizmu ze środowiskiem W praktyce wyjątkowo tylko jeden czynnik odgrywa roi decydującą w ujawnieniu się choroby. Większość zaburzeń jest wynikiem oddziaływania wielu elementów, których działanie destrukcyjne przewyższa możliwości przystosowania człowieka. Bardzo istotną rolę w przystosowaniu do środowiska odgrywa dziedziczność. Rolę jej w ujawnieniu się chorób przemiany materii omówiliśmy szerzej poprzednio. W tym miejsca podkreślimy jedynie, iż przystosowalność człowieka jest wypadkową dziedziczności z jednej strony i oddziaływania środowiska — z drugiej.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)