NASTĘPSTWO PRZYSZŁEGO ZWYCIĘSTWA

Na­stępstwem przyszłego zwycięstwa Ahura-Mazdy nad Arymanem ma być zgodnie z doktryną zara­tusztrianizmu ogólny sąd ludzkości. Wiara, że ludzkość ma być sądzona dwukrotnie, nie tylko ujawnia sprzeczność wewnętrzną wy­daje się zbyteczne przywoływać dusze z nieba czy piekła, w zależności od tego, gdzie się znajdują, na ziemię, aby dokonać nad nimi powtórnego są­du — lecz także podnosi kwestię, czy ludzkie wy­obrażenia o niebie i piekle łączą te dwa siedliska dusz z wymiarem duchowym czy materialnym. Siedziba odcieleśnionych dusz nie jest prawdopo­dobnie materialna. Jednakże męka i szczęśliwe bytowanie dusz zmarłych przed zmartwychwsta­niem jest przedstawiona w obrazach materialnych.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)