ODRÓŻNIENIE DOBRYCH I ZŁYCH DUSZ

Ta wiara w zmar­twychwstanie ciał wszystkich zmarłych istot ludz­kich jest wspólna chrześcijaństwu i islamowi i po­dobnie jak przedstawiona wcześniej wiara w sąd — zdaje się pochodzić w obu religiach od zaratusztrianizmu poprzez judaizm faryzejski. Zgodnie z doktryną Zaratusztry odróżnienie dobrych dusz od złych na ostatnim ogólnym sądzie ma się do­konać za sprawą próby fizycznej przy zastosowa­niu ognia i roztopionego metalu; to zaś wskazuje, że zgodnie z zaratusztrianizmem, a także z ju­daizmem faryzejskim, chrześcijaństwem i isla­mem, zmarli powrócą do życia w sensie fizycz­nym.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)