PODOBIEŃSTWA W STRUKTURZE

Dżinizm, którego początki sięgają prawdopodobnie VIII w. p.n.e., a nawet wcześniej, ma pewne po­krewne cechy z buddyzmem — stanowią je miano­wicie: doktryna ponownego urodzenia i brak wiary w najwyższego boga. Można wyróżnić pewne podo­bieństwa w strukturze wierzeń w życie pośmiertne, ale dżinizm mniej niż buddyzm interesuje się psy­chologią wyzwolenia. Budda silniej podkreślał po­stawy duchowe prowadzące do pogody ducha i do nirwany. Dżinizm był bardziej ascetyczny w swo­jej koncepcji, jak stosować się do prawa karmanu. Samoumart wianie w dżinizmie idzie tak daleko, że uznano, iż najbardziej bohaterskim sposobem wyj­ścia z cyklu wcieleń jest wyrzeczenie się jedzenia i tym samym popełnienie powolnego samobójstwa.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)