PRZEDSTAWICIEL ELITY SPOŁECZNEJ

Przedstawiciel elity spo­łecznej, który spodziewa się, że jego miejscem przeznaczenia nie jest Szeol czy Hades, ale Ely­zjum czy Walhalla, może znaleźć w tej pewności, wynikającej z jego arystokratycznego pochodzenia, dodatkową siłę do pogodzenia się z perspektywą osobowej nieśmiertelności po śmierci; a nawet ze spokojem i z radością oczekiwać jej, tak jak to występuje u buddysty — który w przeciwieństwie do pogańskiego wojownika barbarzyńskiego z otu­chą myśli o swoim przejściu do stanu nirwany ja­ko o zakończeniu swojej osobowości. Wierzący w nieśmiertelność osobową, któremu dane bejdzie żyć w niebie lub piekle, zgodnie z wy­rokiem, który zapadnie po jego śmierci na podsta­wie postępowania za życia, powinien, jeśli hołduje tfflnu przekonaniu bona fide, być bardziej niespo­kojny niż inni; jego wiara w nieśmiertelność oso­bową powinna mieć największy wpływ na jego aktualne zachowanie.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)