RÓŻNE IDEE WYZWOLENIA

Tak więc w granicach wedanty występowały różne idee wyzwolenia. Te, które podnosiły osobo­wość i inność Boga, rozważały możliwość nieba. Po­glądy Siankary bardziej zgodne z buddyzmem, a je­dnocześnie odpowiadające hinduizmowi, przyjmują transcendencję jednostkowości w utożsamieniu „ja” z Absolutem.Spośród innych poglądów na zbawienie w hin­duizmie najbardziej charakterystyczne są idee za­warte w systemie jogi. Joga (odrębna szkoła myśle­nia, choć charakterystyczne dla niej metody prak­tykowano na różne sposoby zarówno w hinduizmie, jak w buddyzmie i dżinizmie — można mówić więc o     jodze jako o grupie metod samodyscypliny i kon­templacji, lecz także o jodze jako systemie prakty­kowanym przez tę szkołę) wskazuje drogę clo wy­zwolenia. Jednakże tutaj przezwyciężenie cierpie­nia, nieuchronnego w ludzkim doświadczeniu, nie oznacza jedni z Absolutem czy połączenia z Bo­giem.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)