Spada liczba stanowisk ciężkiej pracy fizycznej na korzyść pracy lżejszej.

Dane opracowane dla jednego z krajów europejskich za lata 1882—1965 wykazują, iż w tym okresie odsetek pracowników wykonujących pracę lekką zwiększył się prawie trzykrotnie i obejmuje obecnie prawie 2/s ogółu zatrudnionych. W tym samym czasie odsetek pracowników wykonujących bardzo ciężką pracę fizyczną zmalał prawie pięciokrotnie i wynosi obecnie zaledwie 3% ogółu zatrudnionych. Dodatkowo ograniczenie wysiłku fizycznego powoduje oglądanie telewizji, któremu niektórzy ludzie, siedząc wygodnie w fotelu, poświęcają po kilka godzin dziennie. W efekcie człowiek współczesny ogranicza swą aktywność fizyczną na długo, zanim zmusza go do tego stan zdrowia. Odbija się to niekorzystnie na całym organizmie.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)