WIERZENIA W CHINACH

Jednakże współ­cześni uczeni interpretują ją w rozmaity sposób. Tutaj wystarczy jednak przedstawić pewne waż­niejsze interpretacje tradycyjne, które wydoby­wają postawy taoizmu wobec śmierci. Kluczem do omawianego zagadnienia jest pojęcie drogi (Tao) albo zasady rządzącej wszechświatem. Mędrcem jest ten, kto żyje zgodnie z drogą, stając się w ten sposób jej częścią.Ta identyfikacja z wieczną Tao przypomina nie­które formy mistycyzmu, na przykład mistycyzm Siankary i mahajany. Występuje inna jeszcze ana­logia. Choć Tao-te-king nie zawiera nauki □ po­nownych narodzinach i karmanie, to jednak do­chodzi do konkluzji podobnej do rozwiązań, do ja­kich doszli wyznawcy religii indyjskiej w pew­nym okresie jej rozwoju: od skutków uczynków można w religii indyjskiej uciec w stan spokoju jogina — jeśli powstrzymamy się w pewnym sen­sie od działania.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)