WIERZENIA W JAPONII

Jest sprawą oczywistą, że pewne wartości religii chińskiej, szczególnie buddyzmu i konfucjanizmu, zostały przeniesione do kultury japońskiej, która wiele zawdzięcza Chinom w rozwoju swojej cywi­lizacji. Pewne tendencje występujące wcześniej w Chinach spotęgowały się i przekształciły w Ja­ponii — na przykład wiara w raj „czystej zie­mi” — szczególnie uwypuklona w naukach Honena i Shinrana (XIII w. n.e.) obiecująca wyznaw­com osiągnięcie zbawienia poprzez akt wiary. W tym samym okresie Nichiren wprowadził kult idei narodu i państwa. Powyższe sekty na ogół uważają, że celibat i inne cnoty mające przynieść pożytek wędrującemu buddyjską drogą do zbawie­nia są bezużyteczne i w tym zakresie występuje tu ścisła analogia do doktryny reformacji Lutra.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)