WPŁYW WIARY

Z drugiej strony, wiara w osobową nieśmiertelność rodzi ży­we nadzieje i obawy dotyczące losów człowieka po śmierci, niezależnie od tego, czy wyznawca tej teorii spodziewa się żyć po wszystkie czasy jako bezcielesna dusza, czy też połączy się na głos trą­by Sądu Ostatecznego ze zmartwychwstałym cia­łem, by żyć odtąd wiecznie jako stworzona od no­wa jednia psychosomatyczna, tzn. jako istota ludz­ka stworzona na wzór aktualnie żyjącego „ja.” i ży­jących „ja” jego współczesnych, którzy jeszcze nie przeszli przez wrota śmierci.Jaki jest wpływ wiary w osobową nieśmiertel­ność po śmierci — na uczucia, postawy i postępo­wanie Wyznawcy tego wierzenia? W jakim stopniu, jeśli w ogóle, wpływa to na jego postępowanie za życia, w psychosomatycznej postaci egzystencji, je­dynej znanej nam z doświadczenia?

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)