WYRAZ SYMBOLICZNY

Na razie omówimy, jaki wy­raz symboliczny znalazły poglądy buddyjskie i jak realizowali je w życiu wyznawcy przebywa­jący ośmiostopniową drogę. W buddyzmie, w prze­ciwieństwie do hinduizmu, występuje mitologia zła, której centralnym punktem jest postać Marą,, bę­dącego odpowiednikiem szatana. Mara znaczy do­słownie: „ten, który powoduje śmierć”. Według jednej koncepcji kieruje on animistycznymi siłami, które osaczają człowieka (w kulturach, w których panuje buddyzm), a dzięki legendarnemu zwycięs­twu Buddy nad Mara zwykły człowiek pojmuje, iż wrogie siły zostały ostatecznie pokonane. Według drugie j — Mara jest symbolem pokus i ponęt, któ­re tworzą przeszkodę w osiągnięciu prawdziwego dobra, nirwany.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)