ZBLIŻONE KONCEPCJE

Zbliżone kon­cepcje znaleźć można w systemie doktrynalnym hinduizmu. Prowadzi to do paradoksu, na który natrafiają — choć najczęściej bez właściwego ro­zeznania —chrześcijańscy misjonarze. Skoro chrze­ścijańska koncepcja zbawienia sprowadza się do osiągnięcia nieba, ci, którzy wychowali się w du­chu przedstawionej wyżej doktryny ponownych narodzin, będą koncepcję chrześcijańską uważać za gorszą formę zbawienia.Po trzecie, buddyjska doktryna ponownych na­rodzin (w odróżnieniu od podstawowej doktryny hinduskiej) nie obejmuje wiary w duszę. Nie ist­nieje odwieczne „ja” jako podstawa stanów ma­terialnych i duchowych. Tak więc wyzwolenie nie sprowadza się do wyzwolenia duszy.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)